Vigmund Vård och Omsorgsboende

Verksamhetschef
Nazila Sandberg Ghoreishi
Telefon direkt 073-516 81 28
Epost vcvigmund@privatenursing.se

Adress Gåvstavägen 19, 755 96 Uppsala
Fax +46101504218

Gruppledare Elisabeth Karlsson Telefon 018-727 75 07
Avdelningen ”Ängen” Telefon 018-727 75 04
Avdelningen ”Gläntan” Telefon 018-727 75 05
Sjuksköterska, Telefon 073-516 81 24
Sjukgymnast, Telefon 073-516 81 25
Arbetsterapeut, Telefon 073-516 81 26

Vigmund är ett vård- och omsorgsboende beläget i Rasbo utanför Uppsala. Boendet har stor fin trädgård med möjlighet till utevistelse och samvaro i trevlig miljö.Verksamheten drivs på uppdrag av Uppsala kommun.Det finns totalt 30 lägenheter varav två är dubbletter där par har möjlighet att bo tillsammans. Två lägenheter är avsedda för växelvård. Det finns en enhet för demenssjukdom med 9 lägenheter samt 21 lägenheter för personer med omvårdnadsbehov.

Vi har sjuksköterska i verksamheten dagtid och joursjuksköterska övrig tid. Verksamheten har även sjukgymnast och arbetsterapeut. Varje boende har en kontaktman. Omvårdnadspersonal finns på plats dygnet runt. Vår vårdhund är populär! Vigmund har en dagverksamhet där de boende och personer med biståndsbeslut från kommunen har möjlighet att deltaga i dagliga aktiviteter. Aktivitetsansvarig planerar för aktiviteter som är allt ifrån promenader till olika utflykter.Maten serverar vi från Dafgård och dagligen finns två rätter att välja mellan till lunch och middag. På helgen serveras en trerätters meny för extra festlig stämning.

Request was denied for some reason.