Värdegrund

vardegrund

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på människors lika värde. Vi är hjälpsamma mot varandra och tror på att alla människor skall ges samma möjligheter. Vi välkomnar mångfald och tar avstånd från alla former av exkludering, kränkning och särbehandling. Vi tar ansvar, fattar beslut och är pålitliga i enlighet med våra mål. Alla våra medarbetare förväntas uppträda i enlighet med värdegrunden under arbetet och på fritiden.

Mångfald

Vår styrka är ansvarsfulla medarbetare med varierande bakgrund och erfarenheter. Genom olikheter finner vi lösningar på krävande utmaningar. Genom olikheter får vi även stor variation i språk, kultur och erfarenheter. Genom olikheter får vi förhöjd arbetsglädje och en arbetsplats att trivas och utvecklas på. Vi växer genom möten med våra kunder och tillsammans.

Ansvar

Vi är pålitliga och ansvarsfulla i vårt dagliga arbete. Vi följer uppsatta regler och vi ansvarar för att lösa de uppgifter vi ställs inför. Vi värnar om människors fysiska och psykiska hälsa och tar aktivt avstånd från alla former av exkludering, brottslighet och mobbing.

Resultat

Vårt arbete är målmedvetet och ställer höga krav på medarbetarna att lyckas med uppgiften. Våra medarbetare förväntas ta ansvar och målmedvetet arbeta för att bidra till verksamhetens mål. Tillsammans har vi ansvar för att fullfölja och utvärdera vårt arbete, men även reflektera och analysera arbetet med utgångspunkten att det kan förbättras.