Uppsalajouren

Enhetschef
Jane Frej

Epost vchsvnackavarmdo@privatenursing.se

Telefon direkt 076 187 20 66

Fax +46101504208

Vår sjuksköterskepatrull ansvarar för HSL-insatser inom särskilt, ordinärt och LSS boende i Uppsala Knivsta området. Vi har ett samordnande ansvar för verksamheterna under icke kontorstid och administrerar larm, telefonkonsultationer samt hembesök. Vi ger råd och stöd till såväl vård och omsorgspersonal som anhöriga.