Uppsalajouren

MAS
Epost mas@privatenursing.se

Adress Säbygatan 3, 753 23 Uppsala
Epost uppsalajouren@privatenursing.se
Fax +46101504208

Vår sjuksköterskepatrull ansvarar för HSL-insatser inom särskilt, ordinärt och LSS boende i Uppsala Knivsta området. Vi har ett samordnande ansvar för verksamheterna under icke kontorstid och administrerar larm, telefonkonsultationer samt hembesök. Vi ger råd och stöd till såväl vård och omsorgspersonal som anhöriga.