Spegelbacken

Tf Föreståndare
Zegai Habtom
Telefon direkt 073-516 81 29
Epost vcspegelbacken@privatenursing.se

Adress Spegelbacken 46-48, 187 65 Täby
Epost spegelbacken@privatenursing.se

Spegelbacken är ett HVB- boende för ensamkommande barn mellan 14-17 år. Efter man fyllt 18 år kan man bo kvar en tid, dock längst tills man fyller 21 år.  Vi arbetar medvetet och i nära samarbete med socialtjänst och gode män, med att göra dessa barn redo att flytta ut till eget boende så snabbt det är möjligt efter det att de fyllt 18 år.

Detta görs genom ett ständigt integrationsarbete genom bl.a. aktiviteter utanför boendet (både i grupp och individuellt), stöd att hitta praktikplatser, mycket eget ansvar för det egna boendet (ADL), tydlig struktur och tydliga regler på boendet. Kontaktpersonerna arbetar dels utifrån barnens egna uttryckta behov, dels utifrån det uppdrag verksamheten får för varje individ genom vård,- och genomförandeplaner.