Skyddat boende

Placeringsförfrågan

E. info@privatenursing.se

Målgrupp
Vi har skyddat boende på flera orter i Sverige med direkt närhet till samhällsservice och goda kommunikationer. Vi välkomnar våldsutsatta kvinnor från 18 år med eller utan barn.

Insatser/personal
Verksamheten riktar sig till vuxna och barnfamiljer som behöver omfattande stöd och vägledning men som inte är behov av vård i HVB. Verksamheten är utformad efter socialstyrelsen kvalitetsindikatorer för skyddade boenden. Vårt övergripande uppdrag är att tillgodose individens eller familjens behov av skydd samt vara stödjande och rådgivande i att personerna så småningom ska kunna flytta ut och själva ha förmågan att upprätthålla sitt eget skydd.

Vår personal har relevant utbildning och erfarenhet samt specifika kunskaper om våld i nära relation och/eller hedersrelaterad problematik. Personalen finns tillgänglig i verksamheten dygnet runt.

Arbetssätt och metoder
För att upprätthålla sina vardagsrutiner upprättas tillsammans med varje individ en vecko/månadsplanering. Varje individ får därmed en egen kontaktperson som har det övergripande planeringsansvaret under inskrivningstiden. Mål, delmål samt långsiktiga och primära behov av stöd identifieras. I planeringen framgår bl.a. aktiviteter, möten, skola, fritidsaktiviteter, stödsamtal etc.

Vi genomför hot- och riskbedömningar. Det viktigaste säkerhetsarbetet består av förebyggande åtgärder.

Boendet
På boendet bor man i egen lägenhet eller i ett rum med självhushåll och gemensamma ytor för social samvaro. Boendet har hög säkerhet och är utrustat med skalskydd i form av lås, larm, insynsskydd mm. Storleken på rummen varierar och vi har därför möjlighet att även ta emot större familjer.

Barn placerade
Allt arbete utformas med barnens bästa i focus. Samtal erbjuds både med samt utan vårdnadshavare. Vi är även stödjande i att hitta lämplig barnomsorg.
Målsättningen är att alla medföljande barn skall ges möjlighet att fullfölja sin skolgång eller annan barnomsorg.

Skyddat_boende