Sandgropsgatan

Verksamhetschef
Rahman Bolhasani
Telefon direkt 070-319 05 50
Epost vclss10@privatenursing.se

Adress Sandgropsgatan 7, 753 34 Uppsala
Telefon 018-727 65 46
Mobil 0708-56 36 68
Epost sandgropsgatan@privatenursing.se

Sandgropsgatans gruppboende ligger i centrala Uppsala och är en del utav en bostadsrättsförening med egen trappuppgång där det bor flera olika brukare. Sandgropsgatans gruppboende är ett socialpsykiatri boende där majoriteten av människorna som bor här är hemma under dagtid.