Miljömål

miljo

• Alla nyanskaffade bilar skall vara miljöbilsklassade

• Minska andelen koldioxidutsläpp med 5% per år

• Inköp av glödlampor skall vara LED lampor

• Endast ekologiska inköp av frukt

• Förbud att köpa plastpåsar

• Förbud mot inköp av engångsartiklar i plast