Malma Backe

Verksamhetschef
Stefan Ilenius
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost vclss4@privatenursing.se

Adress
Malma backe 3C, 756 47 Uppsala
Telefon 018-727 82 31
Mobil 073-516 81 22
Epost malmabacke@privatenursing.se

Gruppbostaden i Malma Backe 3C är del av en bostadsrättsförening i en trappuppgång där flera människor bor. De flesta dagar jobbar många boende på sina dagliga verksamheter.