Kombo Korttidsboende

Samordnare:

Jacob Lundin
T. 073-505 34 71
M.jacob@komboboendetraning.se

Föreståndare:
M.forestandare@komboboendetraning.se

Åsa Lundin O'Connell
T. 073-505 75 62
M.asa@komboboendetraning.se

Adress:
Hagagatan 9
113 48 Stockholm
T. 08-33 20 23

KomBo startade 1997 och var då ett korttidshem för unga rörelsehindrade.KomBos inriktning idag är till barn och unga vuxna från 10-25 år med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd (AST), som enligt LSS har rätttill korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Vår lokal finns belägen i vackra vasastaden nära Odenplan. Vi har en mysig bakgård där vi ofta solar, busar och grillar. Vår hemlika lokal ligger i ett vackert hus från 1889 och närheten ner till citys alla sevärdheter och lockelser utnyttjas allt som oftast. Vi utövar boendeträningen i vardagssammanhang, dvs matlagning, hjälpa till med tvätten, städa rummen och hjälpa till med handlingen.

Läs mer

Kombo Korttidsboende

http://www.komboboendetraning.se