Kombo Assistans

Samordnare:

Jacob Lundin
T. 073-505 34 71
M.jacob@komboboendetraning.se

Föreståndare:
M.forestandare@komboboendetraning.se

Åsa Lundin O'Connell
T. 073-505 75 62
M.asa@komboboendetraning.se

Adress:
Hagagatan 9
113 48 Stockholm
T. 08-33 20 23

Kombo boendeträning bedriver assistans enligt LSS reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet.
Vår vision är att skapa en enklare och meningsfull vardag för dig. Tillsammans med dig vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på förtroende och insatser av rätt kvalitet.

KomBos förhållningsätt är att ha goda relation med dig och dina närstående. KomBo som startade 1997 är ett korttidshem för unga rörelsehindrade. Det ligger på Hagagatan nära Odenplan i centrala Stockholm.

Läs mer