Helsingforsgatan

Verksamhetschef
Rahman Bolhasani
Telefon direkt  070-319 05 50
Epost vclss10@privatenursing.se

Adress Helsingforsgatan 159, 752 64 Uppsala
Telefon 018-72 70 231
Epost helsingforsgatan@privatenursing.se

Helsingforsgatans gruppbostad är en friliggande villa vid ett bostadsområde i området Ekeby i Uppsala, boendet byggdes för ändamålet efter socialpsykiatrireformen 1995. Här bor flera brukare vilka primärt är hemma på dagtid.