Gustaf Kjellberg

Verksamhetschef
Stefan Ilenius
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost vclss4@privatenursing.se

Adress Gustaf Kjellbergs väg 13, 756 43 Uppsala
Telefon 018-727 82 24
Mobil 073-516 81 21
Epost gustafkjellberg@privatenursing.se

Gruppbostaden ligger i det som från början hörde till Ulleråkers sjukhus. Nu är det studentlägenheter förutom gruppbostaden. De flesta dagar jobbar många boende på sina dagliga verksamheter.