Backvägen

Verksamhetschef
Stefan Ilenius
Telefon direkt 073-516 81 20
Epost vclss4@privatenursing.se

Adress Backvägen 1, 756 53 Uppsala
Telefon 018-727 82 04
Mobil 0735-16 81 23
Epost backvagen@privatenursing.se

I Uppsalas södra stadsdelar ligger villaområdet Sunnersta. Gruppbostaden är i ett hus som är byggt för det ändamålet. Flera av de boende är hemma på dagarna.